Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimal tillatt biomasse).

Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i dag, 18. august, en ny forskrift om bekjempelse av lakselus.

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å opne for at dei som vidareforedlar ein vesentleg del av sin eigen fisk, kan flytte biomasse over regiongrensene når dei har oppdrettsløyve på begge sider av grensa.

Marine Farms økte omsetningen med 18 prosent i 2. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fikk i dag overrakt FHLs første miljørapport for en samlet havbruksnæring.
Last flere