Som ledd i fiskehelsesatsing driver Mattilsynet i 2009 koordinert tilsyn med virksomheter som håndterer animalske biprodukter særlig fra akvakulturnæringen.

Eksporten av laks økte med 2,4 milliarder kroner eller 29 prosent til 10,7 milliarder kroner 1. halvår 2009 målt mot samme periode i fjor.

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til dyr.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og –fjordene.

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i elva.

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Steven Rafferty, nåværende Chief Financial Officer (CFO) i Cermaq ASA, er utnevnt som Chief Operating Officer (COO) for Cermaqs globale oppdrettsvirksomhet, Mainstream.

Helgeland: Rådmann Roy Skogsholm i Herøy ønsker å etablere en næringspark til 36 millioner kroner rundt Marine Harvest sitt slakteri for laks på Hestøya.
Last flere