I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Grotle Havbeite, som med det mister konsesjonen.

Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt syv matfiskkonsesjoner i Finnmark. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

- Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).

Ordføreren i Hadsel synes fylkeskommunen burde tatt større hensyn til alle arbeidsplassene ved Nordlaks, og anbefalt flere nye oppdrettskonsesjoner til Nordlaks Oppdrett.

Florø: Fredag fekk fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ei kort synfaring på det nye anlegget til Ewos, i forkant av at ministeren skulle opne Sildebordet i byen.

Byggearbeidene er godt i gang på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg for laks på Frøya. De samlede investeringene er på 410 millioner kroner.
Last flere