Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.

Det er innført fritt garnfiske etter rømt laks i Sævereidfjorden og Fusafjorden.

I veke 27 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,10 kroner per kilo, ein oppgang på 1 prosent samanlikna med veka før.

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på kloden.

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert satsing på torsk.

AKVA group har inngått en avtale med Mainstream Canada for totalleveranse av et komplett UNI Resirkuleringsanlegg for settefisk, som vil produsere 1,2 millioner smolt årlig.

Som ledd i fiskehelsesatsing driver Mattilsynet i 2009 koordinert tilsyn med virksomheter som håndterer animalske biprodukter særlig fra akvakulturnæringen.
Last flere