Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt syv matfiskkonsesjoner i Troms. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.

I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Grotle Havbeite, som med det mister konsesjonen.

Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt syv matfiskkonsesjoner i Finnmark. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

- Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).
Last flere