Meldingen om en positiv Bonamia-diagnose i flatøsters fra Arendalområdet, ble i forrige uke fulgt opp med et ”skippertak” i Flødevigen.

BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. juni.

Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods anlegg i Stamsund.

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.
Last flere