Etter mye snorkling og noen dypdykk i Moelva utløser Thomas Guldvik harpunen. Øyeblikket etter ligger en oppdrettslaks, en hannlaks på åtte kilo, ved elvebredden.

Dyrevernalliansen har vunnet frem med en klage på bruk av laks til forsøk. Klagen er i følge Dyrevernalliansen prinsipiell, og kan spare både fisk og andre dyr fra lignende forsøk fremover.

I 2008 var det tretten anlegg som ble smittet av ILA på laks, og mange tiltak ble satt i gang for å hindre ytterligere smitte. Likevel har sju anlegg fått påvist smitte hittil i år.

Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i dag.
Last flere