I veke 28 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,65 kroner per kilo, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Det Cermaq kontrollerte selskapet Norgrain AS, har solgt seg ned fra sin kontrollerende eierandel i Denofa AS. Brasilianske Amaggi overtar en kontrollerende eierandel i Denofa.

Vega Sjøfarm og Sømna Fiskeoppdrett jubler over hver sin laksekonsesjon. Tilsagnet setter fart på planene om lakseslakteri.

Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.
Last flere