Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.

Nordlaks kunne ansatt over 60 nye medarbeidere i anlegget på Børøya, hvis bare regelverket tillot mer biomasse, mener Nordlaks. I dag går filetfabrikken med bare ett skift, mot tidligere to.

– Oppdrett av fisk er i dag en stor trussel mot villaksen, og oppdrettsvirksomheten vil kunne utrydde hele bestander hvis utviklingen får fortsette, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Konserndirektør Kjell Bjordal har idag den 14.08.2009 kjøpt 14.800 aksjer i Cermaq (CEQ), på snittkurs kroner 43,60.

Marine Harvest leverer et driftsresultat før verdijusteringer på 257 millioner kroner i andre kvartal, mot 145 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

– Havbruk er en skadeutsatt næring. For å få ned ulykkestallene, oppfordres beslutningstakere til å innta et helhetlig sikkerhetsperspektiv som innbefatter både utstyr og organisering.
Last flere