Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste år.

- Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.
Last flere