- Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

Ny doktorgrad: Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.

BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.
Last flere