Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i dag.

Det har vært mistanke om utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på en oppdrettslokalitet i Skjervøy kommune, i Troms fylke. Denne mistanken er nå bekreftet og diagnosen er stadfestet.

I uke 30 2009 var eksportprisen for fersk laks 37,97 kroner per kilo, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med uken før.

Børskursen for Marine Harvest steg med 8,3 prosent fredag 24. april og videre med 6,2 prosent mandag 27. april. Dette var rundt den helgen da nyhetsstrømmen om utbruddene av svineinfluensa i Mexico tok av.
Last flere