Velferden var betydelig bedre for gruppene som ble satt ut om våren, viser ny rapport.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Trettevik i Malangen ved Senja. 

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke.
Last flere