Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal.
Last flere