Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lille Kufjord i Alta kommune.

Velferden var betydelig bedre for gruppene som ble satt ut om våren, viser ny rapport.
Last flere