Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det trengs mer kunnskap før sjøørret kan inkluderes i «trafikklyssystemet».

To sjømatavtalar blir signerte måndag 20. mai. Signeringa skjer i samband med besøk frå Kina sin veterinær- og tollminister. 

Flere lakseoppdrettere rapporterer om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet som følge av algeoppblomstring.

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir pankreassykdom (PD) hos atlantisk laks.
Last flere