Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom, for å hindre tap for næringen.

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg helt ut av Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.
Last flere