Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir pankreassykdom (PD) hos atlantisk laks.

I en ØKOKRIM-sak er to menn dømt til henholdsvis to og et halvt år og ett år og fire måneder i fengsel for flere tilfeller av grov korrupsjon.

Regjeringen ønsker å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.
Last flere