NFD foreslår å endre akvakulturloven, for å tydeliggjøre hjemmelen for å kreve produksjonskutt i røde soner.

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farming sin lokalitet Håbranden.

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,92 kroner frå veke 47 til veke 48.
Last flere