Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra den ILA-mistenkte lokaliteten Oterneset utenfor Harstad.
Last flere