Fiskeridirektoratet hadde i 2018 en tilsynskampanje rettet mot visningstillatelser. Nå er rapporten klar.

I forbindelse med uvær i helgen, har det rømt fisk fra Nordlaks AS sin lokalitet «Hallvardøy».
Last flere