Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i Trøndelag.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lelandsholmen i Hordaland.
Last flere