Fiskesprell fra regjeringen

I neste års statsbudsjett styrker regjeringen innsatsen for at barn og unge skal spise mer sjømat. Det betyr Fiskesprell i flere skoler og barnehager.

Fiskeri- og kystdepartementet øker bevilgningen til folkehelseprosjektet «Fiskesprell» til 3 millioner kroner, mens Helse- og omsorgsdepartementet viderefører sin støtte på 1 million i forslaget til neste års statsbudsjett, melder Eksportutvalget for fisk.

– Dette er en av de virkelig gode investeringene i barn og unges helse i dette statsbudsjettet. Det beste er at den vil gi enda større avkastning på lengre sikt, vi vet jo at matvanene vi etablerer tidlig, følger oss gjennom livet, sier prosjektleder Asbjørn Warvik Rørtveit i Eksportutvalget for fisk.

Regjeringens handlingsplan

Sammen med bidragene fra Eksportutvalget for fisk og fiskesalgslagene blir den totale summen til «Fiskersprell» mer enn 8 millioner neste år. Disse pengene skal brukes til å sette mer sjømat på menyen i norske skoler og barnehager, gjennom kursing av barnehageansatte og pedagogiske aktiviteter i barnehager og skoler. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen.

– Vi vet at barn og unge spiser mindre sjømat enn voksne. Når vi nå har satt i gang et tiltak som vi ser gir gode og varige resultater, er det bra at vi får satse enda mer, sier Rørtveit.

Gode resultater

Evalueringer et år etter at «Fiskesprell» ble et nasjonalt folkehelseprosjekt, viser at tiltaket effektivt når målene: Barna i nesten halvparten av barnehagene som har deltatt i prosjektet spiser nå sjømat som varmt måltid minst én eller to ganger i uken. Tidligere serverte tre av fire barnehager sjelden eller aldri et varmt måltid sjømat. Også som pålegg er sjømat langt vanligere etter at de ansatte i barnehagen har vært på Fiskesprell-kurs.

Større innsats

Forrige skoleår var 50.000 ungdomsskoleelever og 1.300 barnehageansatte med i prosjektet. Med en større pott vil de ansatte i enda flere barnehager få tilbud om Fiskesprell-kurs, og prosjektet kommer enda sterkere inn på skolens mellomtrinn.

– De ulike aktivitetene i «Fiskesprell» bidrar til å løfte fiskeri- og havbruksnæringa inn i skoler og barnehager. Resultatet er både større interesse for råvarene og historiene bak dem, og framfor alt viktige kostholdsendringer, sier Rørtveit.