DEBATT: Norges Fiskarlag finner det totalt uakseptabelt at fiskere sjikaneres for lovlig lysfiske etter makrell.

DEBATT: Det har store deler av vinteren vært interessekonflikter, særlig i Lofoten, mellom ulike redskapsklasser der også størrelse på fartøyer har vært trukket inn i debatten.

DEBATT: Det er et faresignal når den faglige debatten i norske forskningsmiljøer har forsvunnet til fordel for politiske direktiver, mediesensur og programerklæringer.

KRONIKK: Natt til 31. juli 2009 grunnstøtte MV Full City ved Langesund. Hva var det egentlig som skjedde?

KRONIKK: Påstanden om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme, er i beste fall unøyaktig, antakelig direkte feil.

KRONIKK: Det er i gode tider man skal ruste seg for dårlige. Derfor samler organisasjonene på villfisksiden seg i en historisk enighet.

DEBATT: Arne R. Hole i Norges Kystfiskarlag vil ha bedre betingelser for de minste båtene.

DEBATT: Norges Småkvalfangerlag reagerer på uttalelser fra Greenpeace om nye kvoter.
Last flere