DEBATT: I pressemeldingene til OLF er risiko et bittelite tall. I virkelighetens verden er risiko den oljeutblåsingen som skjer akkurat nå i Mexicogulfen, mener WWF.

DEBATT: Den oppdaterte forvaltningsplanen som ble fremlagt nylig, bekreftet mye som var kjent fra før, mener Norges Kystfiskarlag avd. Bø.

KRONIKK: Fiskebåtdirektør Audun Maråk er kritisk til den norsk-russiske avtalen om deling av det omstridte området i Barentshavet.

DEBATT: Aker Seafoods fersksatsing er en fordel for kysten, mener Fiskekjøpernes Forening (FiFor).

KRONIKK: Forvaltning av norske fiskeriressurser. Fortid eller fremtid, reflekterer Fagsjef Hvitfisk i NSL, Jurgen Meinert, i denne kronikken.

DEBATT: Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) Sogn og Fjordane, har startet bestandsregistrering av oter, med tanke på mulig lisensjakt på arten, som de mener spiser for mye laks.

KOMMENTAR: Om fritidsbåter i Merkeregisteret for fiskefartøy. Av: Olav Lekve, kommunikasjonssjef i Fiskeridirektoratet

KRONIKK: Oppdrett av laks i sjø er den mest effektive måten vi kan produsere mat av råstoffer som ikke nyttes direkte til humant konsum, skriver Svein Reppe i denne kronikken.

KRONIKK: Det ligger an til strengere begrensninger for elvefisket i 2010, men hvor mye betyr en sportsfisker i denne sammenheng, spør Håvard Y. Jørgensen i NSL i denne kronikken.
Last flere