For å støtte norske eksportnæringer under og etter koronakrisen, har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan.

Regjeringen vil sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.
Last flere