Miljødirektoratet bes vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i enkelte områder.
Last flere