Til sammen 11 fartøy kan få fiske makrellstørje i 2020. I tillegg blir det også åpnet for fritidsfiske.

I et nytt prosjekt skal forskere finne ut hvordan villfisk kan fanges mest mulig skånsomt, for både å sikre fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst.
Last flere