Norge får fiske mer makrellstørje i 2023

Tunfisk på Tsukiji fiskemarked i Tokyo. Illustrasjonsfoto: L. Nordøen

Norge har i fiskeriforhandlinger denne uken fått gjennomslag for økt kvote på makrellstørje i 2023. Norsk totalkvote i 2023 blir etter dette 368 tonn, tilsvarende en økning på om lag 23 prosent.

I tillegg får Norge overføre 15 tonn ufisket kvantum fra 2022 til 2023, som betyr at norske fiskere kan fiske inntil 383 tonn makrellstørje i 2023.

– Makrellstørja er for alvor tilbake i norske farvann, og som kyststat til denne bestanden som nå har inntatt våre næringsrike havområder, arbeider vi kontinuerlig for å øke den norske kvoten. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har fått gjennomslag for mer kvote i 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT), har vedtatt en ny forvaltningsprosedyre for forvaltning av makrellstørje i hele Atlanterhavet. Bestandsberegningen de neste tre årene har gitt en økning i totalkvoten. I tillegg har Norge fått økt sin andel, noe som bidrar ytterligere til økningen i den norske kvoten.

Totalkvoten på makrellstørje har økt fra 36 000 tonn i 2022 til 40 570 tonn i 2023. Av totalkvoten er norsk andel i dag på 0,91 prosent.

Pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje

Norge har fått gjennomslag for sitt forslag om å gjennomføre et pilotprosjekt for levendelagring av makrellstørje i tre år fra 2023, innenfor et begrenset kvantum. Pilotprosjektet skal danne grunnlag for et fremtidig regelverk dersom prosjektet lykkes. Formålet med levendelagring av makrellstørje, er å kunne ha mulighet til å spre råstoff til markedet over tid, og å forbedre og bevare den gode kvaliteten på makrellstørjen.

– Vi har det siste året arbeidet med å få på plass et regelverk for levendelagring av makrellstørje, og vi har nå fått godkjenning av ICCAT til å gjennomføre et pilotprosjekt for konseptet. Vi har over flere år fått innspill fra næringen om at levendelagring av makrellstørje kan være en vei å gå for å oppnå større verdiskapning og for å legge til rette for å bedre markedssituasjonen. Vi er veldig tilfredse med at vi nå har kommet et steg videre med å legge forholdene til rette for større verdiskapning og aktivitet av våre fiskeressurser, sier Skjæran.

Pilotprosjektet må følge ICCAT regelverket, og det vil også være mulig å eksportere makrellstørje som er en del av prosjektet.