Kollagentilskudd er svært etterspurt som helsekost. Nå kan dette proteinet bli god butikk også for fiskeindustri og andre matprodusenter.

Mattilsynet har kartlagt nivået av miljøgifter i fisk og sjømat i Førdefjorden.

Tilstanden var god for norskproduserte skjel i 2018, viser den årlege overvakinga av bakteriar og miljøgifter.
Last flere