Mattilsynet har laget en ny veileder om regelverket som gjelder for alle fartøy der fisk blir bedøvet, bløgget og avlivet om bord, og der slaktet fisk skal brukes til mat.

En ny Norsk Standard skal hjelpe produsenter av fiskeoljer til tidlig å oppdage avvik i lukt og smak.

Mat og drikkevann i Norge er i hovedsak trygt, men nye mattrender og klima kan gi utfordringer framover. Fiskehelsen i oppdrettsanlegg må også bli bedre.
Last flere