Den russiske veterinærtjenesten har bedt Mattilsynet om å legge til rette for inspeksjoner av alle 25 laksevirksomheter som per i dag er godkjent for eksport til Russland.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har ledet arbeidet med undersøkelser av fremmedstoffer i blåkveite.

Mattilsynet ser for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.

Med inspirasjonsheftet «Å formidle det nordiske kjøkken», ønsker prosjektgruppa for Ny Nordisk Mat å inspirere til en bevisst språkbruk.
Last flere