Informasjonsheftet Hav og Helse, som på en lettfattelig måte oppsummerer sammenhengen mellom sjømat og helse, gis nå ut på engelsk.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) konstaterte lave nivåer av fremmedstoffer i oppdrettsfisk i 2009, og en nedgang for sum dioksiner.

Et nordisk kjøkken vokser fram. I media, på restaurantene, i kantinene og på kjøkkenet hjemme skjer utviklingen.
Last flere