Nye prosjekter for bedre laksekvalitet

Hvilke tiltak kan settes inn i oppdretts- og slaktefasen for å forbedre kvaliteten på den ferdige laksefileten?

Det er blant spørsmålene som skal besvares i en større, langsiktig satsing på laks hos Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Nofima, melder FHF.

Foredling av laks er ett av fire spesielt prioriterte satsingsområder der forskningsfondet FHF har satt i gang i langsiktige forskningsprosjekter i samarbeid med forskningskonsernet Nofima. To nye prosjekter skal bidra til å redusere tap i næringen ved hjelp av avansert teknologi.

Les også: Skal sikre finere og fastere laksefilet 03.05.2010

Næringen ønsker forskning på melanin og filetfarge

Forskningen er grundig forankret i næringen gjennom et forarbeid som ble gjennomført i 2009, etter at det ble tegnet en samarbeidsavtale mellom FHF og Nofima desember 2008. Dette forarbeidet kartla og valgte ut problemområder som er viktige for næringen å finne løsninger på.

Det finnes ingen entydig definisjon på hva som er "god laksekvalitet", da forskjellige egenskaper gjerne vurderes ulikt i ulike markeder og ulike deler av verdikjeden. Det ble imidlertid konkludert tydelig med at videre forskning skulle legge vekt på å redusere melanindeponering (mørke flekker) i fileten samt blek og skjoldet filetfarge.

Det er nå satt i gang to treårige prosjekter, hver med en estimert ramme på 4,7 millioner kroner, som vil ta tak i disse utfordringene, opplyser FHF.

Årsakene bak melaninflekker og fargeavvik

Det ene prosjektet vil direkte gripe fatt i problemene med melanindeponering og blek og skjoldet farge. Slike fargeavvik er imidlertid komplekse. Tidligere forskning på melanin har avdekket at de mørke flekkene dannes av celler som inngår i laksens immunforsvar, og at disse trolig dannes for å beskytte fisken mot betennelsesreaksjoner. Det er imidlertid flere faktorer, i et fortsatt ukjent samspill, som påvirker melanindannelsen.

I første omgang vil forskerne samle inn og bearbeide data om melanin samt blek og skjoldet farge, som basis for å finne årsakssammenhenger. Deretter vil de utarbeide og teste ut tiltak som kan redusere problemet og sikre god kvalitet på filetene som tilbys markedet.

Les også: Riktig spor for forskning på laksefilet 24.10.2010

Automatisk differensiering og sortering av laksefileter

Samtidig vil det bli forskes på metoder og instrumenter for automatisk dokumentering, differensiering og sortering av laksefileter. Arbeidet vil gjennomføres i et separat prosjekt, men likevel i utstrakt samarbeid med prosjektet nevnt over.

Prosjektet kan i hovedsak sies å skulle løse to hovedutfordringer: Den første er å måle farge og pigment i filet, inkludert blod og melaninflekker. Den andre er å kontrollere bein i filetene.

I praksis vil dette løses gjennom ulike tilnærminger. Farge og pigment kan måles med spektroskopi (gjennomlysning - i eller utenfor det synlige lysspekteret), mens det for bein er mer aktuelt å bruke røntgen. Det finnes allerede aktuelle, kommersielle systemer for så vel spektroskopi som røntgen, men det gjenstår en del forskning og utvikling før det kan settes opp en industriell løsning for differensiering og sortering av hvert eneste sluttprodukt, opplyser FHF.