Riktig spor for forskning på laksefilet

Den pågående lakseforskningen er inne på riktig spor. Det var den rådende stemningen på et fagmøte som tok for seg blant annet utfordringene ved økt filetproduksjon i Norge.

Filetforum laks inviterte til møte på Gardermoen den 20. oktober. Det møtte nesten 40 deltakere. En god blanding av forskere, industrirepresentanter og noen utstyrsleverandører overvar presentasjoner fra ulike forskningsprosjekter, som svar på industriens utfordringer, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 

Filetforum Laks drives av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på vegne av forskningsfondet FHF.

Les også: Filetforum Laks arrangerer fagmøte 18.09.2009

Fokus på sluttproduktkvaliteten

Konklusjonen fra diskusjonen som ble holdt på møtet, er at vi er på rett vei: Forskningen som nå er satt i gang, er etterspurt og ansees nyttig av foredlingsindustrien. Det er fortsatt mye å gjøre, og det er høyst relevant å gripe fatt i utfordringer knyttet til kvalitet på sluttprodukter. Bløt filet, spalting og melanin (mørke flekker) er kvalitetsfeil som bør prioriteres høyt. Ved økt filetproduksjon vil også hygiene få enda større aktualitet.

Det er et helt klart ønske om å øke innsatsen for å kartlegge årsaker til spalting, og finne tiltak som kan forbedre teksturen i laksefilet. Igangsatte prosjekter skal følges opp med nye undersøkelser, som skal bidra til bedre kartlegging av årsaksforholdene knyttet til fastere filet.

Filetering rett etter slakting

Det er ønske i bransjen om å drive en rasjonell produksjon med filetering like etter slakting, uten mellomlagring. For at det skal være mulig, må en ta hensyn til fiskens velferd, særlig i perioden fram til slakting. Både erfaring og forskning har vist at god velferd og lavt stressnivå hos fisken, gir bedre kvalitet på sluttproduktet.

Slakting direkte fra oppdrettsmerd er under utprøving, og det har vært stor interesse for konseptet. Resultatene er lovende og kan bli opptakten til en helt ny tankemåte rundt slakting og foredling.

I diskusjonen ble det også etterspurt et nærmere samarbeid mellom Filetforum laks og leverandørindustrien. Særlig i prosessteknologi og emballasje ser man utfordringer som bør løses i samarbeid mellom brukerne og leverandører. Det ble pekt på at et nærmere samarbeid med MarinePack-prosjektet kan være nyttig. 

En rekke prosjekter er i gang, og disse vil bli fulgt opp på fremtidige samlinger i Filetforum laks. Forumet har to samlinger i året, og vil annonsere dem god tid i forkant, opplyser FHF.