Forskrift om legemiddelrester i mat

Mattilsynet sender nå på høring en ny forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

På vegne av matdepartementene sender Mattilsynet utkast til en ny forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr og utkast til fem endringsforskrifter på høring.

Forskriften om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr skal gjennomføre de nye prosedyrene i EU for vurdering og fastsetting av grenseverdier for legemiddelrester i animalske næringsmidler. Forskriften skal også gjennomføre EUs nye system for klassifisering av stoffer som har blitt vurdert etter disse prosedyrene.

De nye prosedyrene og det nye klassifiseringssystemet er fastsatt i forordninger og skal gjennomføres direkte i norsk forskrift så snart de tas inn i EØS-avtalen, melder Mattilsynet.

De nye prosedyrene endrer ikke den norske rettstilstanden på området, men er ment å føre til et bedre utvalg av legemidler til matproduserende dyr. Dette kan gi lavere priser på legemidler. Det nye regelverket er dessuten forenklet. Mattilsynet ser ingen negative konsekvenser for de berørte næringene eller forbrukerne.

Høringsfristen er satt til 26. mai 2010.