Ny inspeksjonsrunde på laksebedrifter

Den russiske veterinærtjenesten har bedt Mattilsynet om å legge til rette for inspeksjoner av alle 25 laksevirksomheter som per i dag er godkjent for eksport til Russland.

Mattilsynet har foreslått å gjennomføre inspeksjonene i to runder, i mai og i september. Virksomhetene blir inspisert etter russiske sanitære og veterinære krav og normer.

Den første runden i mai vil inkludere utelukkende allerede godkjente virksomheter, mens i den andre runden i september vil det være åpning for flere nye anlegg som ønsker å eksportere oppdrettet laksefisk til Russland.

Norsk-russisk samarbeidsavtale og russisk regelverk

Det er i fortsettelsen av den norsk – russiske samarbeidsavtalen undertegnet i 2009, at Den russiske veterinærtjenesten ønsker å komme til Norge for å inspisere de virksomhetene som allerede kan eksportere oppdrettet laksefisk til Russland.

Formålet med inspeksjoner er å kontrollere etterlevelse av russiske sanitære og veterinære krav og normer på disse virksomhetene. Etterlevelse av russisk regelverk er en forutsetning for at en virksomhet kan bli godkjent for eksport til Russland.

To inspeksjonsrunder

Det er om lag 25 laksevirksomheter langs hele norske kysten som inspiseres. Mattilsynet har foreslått for Den russiske veterinærtjenesten å inspisere virksomhetene i to runder og av to team.

Ved den første runden er planlagt for perioden fra 3. til 12. mai, er det utelukkende godkjente laksevirksomheter som skal inspiseres.

Ved den andre runden, som er planlagt i september, ønsker Mattilsynet å foreslå inspeksjoner på nye anlegg som ønsker å få eksportgodkjenning til Russland.

Det er følgende virksomheter som er foreslått for runde 1:

Team Nord Team Sør

F 430 Mainstream Norway AS, avd. Rypefjord slakteri
F 480 Grieg Seafood AS, avd. Finnmark
T 126 Lerøy Aurora AS
T 380 Flakstadvåg Laks AS
N 169 Nordlaks Produkter AS
N 234 Egil Kristoffersen og Sønner AS
N 742 Ellingsen Seafood AS

H 66 Sotra Fiskeindustri AS
H 72 Austevoll Fiskeindustri AS
H 82 Bremnes Seashore AS
H 107 Brandasund Fiskeforedling AS
H 109 Hardanger Fiskeforedling AS
H 112 Sekkingstad AS
SF 222 Slakteriet AS
SF 364 Martin E. Birknes Eftf.

Prioritering av virksomheter i runde 1 er foretatt utelukkende på bakgrunn av deres geografiske beliggenhet, opplyser Mattilsynet.

Reiserute og tidsplan er ennå ikke formelt bekreftet fra russisk hold, og følgelig må involverte parter være forberedt på at det kan forekomme endringer i programmet og valg av virksomheter.

Informasjonspakke

I tilknytning til begge inspeksjonsrundene har Mattilsynet laget en informasjonspakke til virksomheter som skal inspiseres. Denne pakken er ment til å hjelpe virksomhetene i deres forberedelser for de felles norsk-russiske inspeksjonene.

Informasjonspakken inneholder:

  • Opplysninger om sammensetning av det norsk-russiske inspeksjonsteamet og deres arbeidsmetoder,
  • Spørsmål stilt av russiske inspektører ved tidligere inspeksjoner,
  • Og aller det viktigste inneholder den to overordnede russiske forskrifter som har vært utlevert av Den russiske veterinæ rtjenesten og som regulerer produksjon av fisk og fiskevarer i Russland.

Det er disse forskriftene virksomhetene vil bli vurdert etter. Mattilsynet oppfordrer virksomhetene til å legge ned innsats i å tilegne seg kunnskap om relevante deler av regelverket.

Arbeidet med etterlevelse av russiske relevante krav og normer skal dokumenteres overfor Mattilsynet og Den russiske veterinærtjenesten i form av en Egenerklæring. Egenerklæringen utgjør grunnlag for anbefaling av virksomheten til Den russiske veterinærtjenesten for listeføring/godkjenning og skal være dokumentasjon overfor Den russiske veterinærtjenesten på at virksomheten etterlever russiske krav og normer, opplyser Mattilsynet.