Forskrift om import av muslinger og fisk

Mattilsynet har nå fastsatt forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer fra.

Forskriften består av to vedlegg som lister opp hvilke land som er godkjent for import.

For å importere animalske næringsmidler fra en tredjestat og inn til EØS/EU-området, må landet produktet importeres fra, stå på en godkjent liste.

EU-kommisjonen har i vedtak 2006/766/EF etablert lister over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer. Senest i vedtak 2009/951/EU oppdateres disse listene.

EU-kommisjonens vedtak 2006/766/EF ligger vedlagt nederst på siden.

Vedleggene i den fastsatte forskriften må legges til grunn for å avgjøre hvilke land utenfor EØS/EU-området det er tillatt å importere muslinger eller fiskevarer fra.

Samtidig oppheves følgende forskrifter:

  1. Forskrift 9. januar 2001 nr. 37 om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Kenya.
  2. Forskrift 9. mars 2000 nr. 266 om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Tanzania.
  3. Forskrift 26. mars 1999 nr. 378 om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Mauretania.