- Drikkevannet påvirkes lite

Mattilsynet ser for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.

Les også: Vulkanasken kan påvirke vannkvaliteten 15.04.2010

Drikkevann

Ut fra situasjonen for øyeblikket mener Mattilsynet at vulkanutbruddet på Island ikke vil medføre merkbare endringer i drikkevannskvaliteten, og at det derfor ikke vil ha helsemessig betydning.

Bakgrunnen for denne vurderingen er følgende, opplyser Mattilsynet:

Grunnvann vil være godt beskyttet, og i store deler av landet ligger også overflatekilder ennå dekket av is.
En del renseanlegg vil effektivt fjerne partikler som kan komme i vannet.

Konsentrasjonen av stoffene vil være små og fortynningseffekten stor. Foreløpig har det ikke kommet informasjon om at stoffene fra vulkanasken er spesielt giftige.

Utfordringer vil eventuelt være knyttet til svovelinnhold og lav pH. Disse parametrene bør derfor holdes under oppsikt av vannverkene i tiden som kommer.