Vi kan ikke rangere sild som sunnest, laks som nest sunnest og torsk som minst sunn.
Last flere