Lanserer app for blåskjellvarselet

Nå blir det enda enklere å sjekke blåskjellvarselet, som fra nå kan lastes ned via app for iPhone.

Applikasjonen finner automatisk ut hvor i landet du befinner deg, og serverer deg det siste varselet fra Mattilsynet rett på telefonen. Du finner også oversikt over alle uttaksstedene Mattilsynet har, og hvor det er trygt å spise blåskjell, melder Mattilsynet.

Blåskjellvarselet på matportalen.no er en populær tjeneste. Etter at mange begynte å få smarttelefoner, har Mattilsynet mottatt mange henvendelser fra brukere som ønsker varselet som app.

– Det er viktig å kunne nå brukerne våre der de er, og en app lar oss gjøre nettopp det. Vi er glade for å kunne tilby alle de som ønsker å plukke blåskjell til eget bruk en bedre tjeneste når vi nå lanserer app-en. Det sier IKT-direktør i Mattilsynet, Odd Ingebretsen.

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell, og gir hver uke blåskjellvarsel med kostholdsråd. Der kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra ditt distrikt. Blåskjellvarslet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet.

App utviklet av studenter

App-en er utviklet av en gruppe studenter fra NITH på oppdrag fra Mattilsynet. De har hatt praksisplass hos Shortcut, et selskap som spesialiserer seg på utviklingen av applikasjoner til smarttelefoner.

Applikasjonen er foreløpig bare tilgjengelig for iPhone, gjennom App Store.

Om blåskjellvarselet

Mattilsynet startet opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Det nye programmet er en kombinasjon av kostråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. Programmet for 2012 omfatter 25 faste prøveuttakssteder som overvåkes hele året. I sommerhalvåret (fra og med ca. påske og frem til oktober) vil antall stasjoner som overvåkes økes med 13 uttakssteder. Programmet for kostholdsråd til publikum koordineres av Mattilsynets distriktskontor for Trondheim og Orkdal.

Algegiftene man hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Kilde: Mattilsynet