Det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval, viser undersøkelse utført av NIFES.

Vi kan ikke rangere sild som sunnest, laks som nest sunnest og torsk som minst sunn.
Last flere