Endrer kostholdsrådet for Grenlandsfjordene

Nye undersøkelser av fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene, viser at det er trygt å spise sild og makrell. Mattilsynet tar derfor disse to artene ut fra kostholdsrådet.

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

Lite miljøgifter i sild og makrell

Mattilsynet har vurdert resultatene fra overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene, som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført på oppdrag fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

– Overvåkingen viser lave verdier av miljøgifter i makrell og sild i Grenlandsfjordene. I tillegg er det ikke lokale stammer av disse artene i området. Derfor tar Mattilsynet ut makrell og sild fra det gjeldende kostholdsrådet, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet, i en pressemelding.

Reker inn i kostholdsrådet

Overvåkningen viser at reker fra Grenlandsfjordene har et betydelig innhold av dioksin og non-ortho PCB.

– Derfor blir reker omfattet av kostholdsrådet. Folk bør ikke fangste og spise reker fra dette området, sier Nordås.

Nytt kostholdsråd for Grenlandsfjordene

Det oppdaterte kostholdsrådet for Grenlandsfjordene er som følger:

Ikke spis fisk og skalldyr fra Frierfjorden og Voldsfjorden ut til Brevikbroen. Spis heller ikke sjøørret fisket i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i Frierfjorden. Ikke spis reker eller krabbe fangstet mellom Brevikbroen (inkludert Eidangerfjorden) og en ytre avgrensning gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet.

– Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

– Du har ansvar for selvfangst

– Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås.

Før sanking av blåskjell, må man alltid først sjekke blåskjellvarselet for om det er registrert algegifter i skjell i området, fremholdes det fra Mattilsynet.