Kina godtar nytt helsesertifikat for fisk

Kinesiske myndigheter aksepterer det nye helsesertifikatet for eksport av fisk og fiskevarer fra Norge til Kina.

Mattilsynet mottok fredag 21. desember muntlig melding, via ambassaden i Beijing, om at kinesiske myndigheter aksepterer det nye helsesertifikatet for eksport av fisk og fiskevarer fra Norge til Kina.

Offisiell skriftlig melding fra AQSIQ via ambassaden i Beijing er ventet i romjulen, 27. - 28. desember, opplyser Mattilsynet. Det nye sertifikatet trer i kraft 1. januar 2013.

Mattilsynet har i hele høst forhandlet med kinesiske myndigheter om å få på plass et nytt helsesertifikat, etter at Kina tidlig i høst innførte nytt regelverk for import av fisk og fiskevarer fra utenlandske produsenter.

Les også: Uavklart om helsesertifikat for fisk til Kina 12.12.2012

Fangstsertifikat

I tillegg til Helsesertifikatet, skal det nå skrives ut et fangstsertifikat på engelsk - kinesisk for den aktuelle sendingen, ved all eksport av fisk og fiskevarer av villfanget fisk.

Det er krav om dokumentasjon på navn, nummer og dokumentnummer på fangstfartøy for all eksport av vill fisk til Kina. Eksportøren har ansvar for at rett dokumentnummer er oppgitt til Mattilsynet ved utskriving av helsesertifikatet til Kina, og at fangstsertifikatet på kinesisk- engelsk er riktig utfylt, og er vedlagt den relevante sendingen, opplyser Mattilsynet.

Dokumentnummer på fangstsertifikatet

Fangstsertifikatet skal ligge som et vedlegg til helsesertifikatet når sendingen blir presentert for grensekontrollen i Kina. Næringen har selv ansvar for å følge opp dette ved å føre dokumentnummeret inn i attesten. Mattilsynet har ingen tilsynsmynde med hensyn til utfylling av fangstsertifikatet, presiserer Mattilsynet.

Bytting av sertifikat

Varer som er sendt til Kina med helsesertifikat av formular 2004-1, kan bli stoppet på grensen på grunn av at dette formularet ikke er gyldig etter 31. desember 2012. Det nye helsesertifikatet vil bli brukt fra 1. januar 2013. Villfiskeprodukter som kommer til Kina etter 1. januar 2013, må ha det nye helsesertifikatet og fangstsertifikatet.

Hvis varene er sendt til Kina før det nye attestformularet ble klart for bruk, vil Mattilsynet om nødvendig være fleksibel med å bytte til det nye sertifikatet, 1.1.100 av 2012-12. Fangstsertifikat må sendes over separat av eksportør, slik at dokumentet ligger sammen med sendingen når den kommer til kinesisk grensekontroll, opplyser Mattilsynet.