– Gravide og ammende bør spise mer fisk

Arkivfoto: Ferskfiskdisk i Tromsø med filet av laks og hvitfisk. Foto: Pjokken Eide / Norwegian Seafood Council

Gravide og ammende spiser så lite fisk at jodinntaket trolig er lavere enn ønskelig. NIFES anbefaler flere måltider med fisk i uken, og gjerne inkludert feit fisk.

Jodinntaket hos gravide og ammende kvinner er trolig lavere enn ønskelig, det har kommet frem i et forskningsprosjekt på helsestasjonen i Fjell kommune. Inntaket av jod ble undersøkt blant ca 100 gravide og ammende, og er del av masteroppgaven til Camilla Fløysvik Seldal. Deltakerne har deltatt via spørreskjema om deler av kostholdet sitt, og ved innlevering av urinprøver.

– For å bestemme jodstatus i en gruppe kan man måle jodutskillelse i urin. Våre tall viste at jodutskillelsen var lav både under graviditeten og tre måneder etter fødsel sier Lisbeth Dahl, forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i en pressemelding.

Les også: Sjømat forebygger graviditetskvalme? 22.05.2011

– Sjømat er den beste kilden til viktig jod

Jod er et essensielt sporstoff som vi må få gjennom kosten og som er spesielt viktig for utvikling av hjernen til foster og spedbarn, forteller Dahl.

I mange land kan jodmangel være grunn til nedsatt mental utvikling hos barn. Nok jod til mor er også viktig i svangerskapet for å sikre hennes egen helse.

Sjømat har et høyt innhold av jod, og er den beste kilden så lenge du spiser sjømat ukentlig. Melk og meieriprodukter produsert i Norge er også viktige jodkilder, opplyses det i meldingen fra NIFES.

– Bør ukentlig ha flere måltider med fisk

NIFES anbefaler at gravide og ammende ukentlig inntar flere måltider med fisk og annen sjømat, og da helst ikke bare mager fisk.

– Flere kostholdsstudier viser at sjømatinntaket blant gravide er lavere enn ønskelig. Resultater fra vår studie i Fjell viste også at sjømatinntaket er noe lavt og enda lavere rett etter fødsel, sier Dahl.

– Både gravide og ammende anbefales å spise sjømat to til tre ganger i uken, og gjerne supplere med sjømatpålegg, forteller Dahl.

Et økt sjømatinntak vil derfor kunne øke jodinntaket blant disse kvinnene og bidra til å sikre at både mor, og barn som ammes, får nok jod i denne sårbare perioden.

– Det typiske for våre deltakere var å spise mager fisk en gang i uken. Dette kunne gjerne vært det dobbelte, og helst også inkludert feit fisk, sier Dahl.

– For å finne ut mer om sjømatinntak og jodstatus blant gravide, er vi nå godt i gang med å samle data fra nesten 1000 kvinner fra hele Norge, avslutter Lisbeth Dahl ved NIFES.

Les også: Fisk er gunstig for barnets fødselsvekt 03.10.2011

Les også: Sjømat mot fødselsdepresjon? 28.02.2010