Gebyr på fangstsertifikat til Danmark

Danmark innfører et gebyr på minimum 184 danske kroner pr fangstsertifikat for fisk fra Norge.

Danske myndigheter har informert Fiskeri- og kystdepartementet om at alle fangstsertifikater fra Norge vil bli ilagt et gebyr på 184 DKK fom 1. januar 2013.

Det vil ilegges en høyere gebyrsats for fisk som er bearbeidet i andre tredjeland og for fisk som skal reeksporteres fra Danmark til tredjeland. For disse varene vil det bli krevd et gebyr på 296 DKK pr fangstsertifikat.

Fiskeri- og kystdepartementet fortsetter dialogen med danske myndigheter om saken, melder Norges sjømatråd.