Problemer med fiskeeksport til Tyrkia

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council
Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Flere eksportører opplever for tiden problemer med å få fisk og fiskeprodukter inn til Tyrkia. Mattilsynet jobber med å finne en løsning.

Mattilsynet har mottatt flere henvendelser fra bekymrede eksportører som har problemer med å få fiskeproduktene sine over grensen til Tyrkia.

Eksportørene har fått beskjed via sine importører, om at Tyrkia har endret sitt importregelverk og at dagens attest derfor kanskje ikke er tilfredsstillende, melder Mattilsynet.

Oppfordrer til tett kontakt med fiskeimportørene

Mattilsynet har foreløpig ikke mottatt noen formell henvendelse fra tyrkiske myndigheter om eventuelle regelverksendringer. Tilsynet beskriver situasjon som noe uoversiktlig, siden det opplyses om ulike problemer ved ulike grenseoverganger.

Mattilsynet jobber nå med å få oversikt over situasjonen, og den norske ambassaden i Tyrkia er kontaktet. Ambassaden vil ta kontakt med tyrkiske myndigheter i håp om å få mer klarhet i hva som kreves for å opprettholde god handelsflyt av fiskeprodukter fra Norge til Tyrkia.

Mattilsynet oppfordrer næringen til å holde tett kontakt med sine importører og forsikre seg om at varer og attest er tilfredsstillende, før de sender varepartier til Tyrkia.