Varsler nye krav for eksport av sjømat til Kina

Illustrasjonsfoto: Suparna Airlines

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter.

Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene. De nye kravene begrunnes med koronasituasjonen.

Det melder Mattilsynet.

– Fra 1. januar 2021 er det kun det nye helsesertifikatet som kan brukes ved eksport av sjømat til Kina. Frem til nytt sertifikat er i bruk, kan det være usikkerhet knyttet til eksport til Kina og hvilke krav som stilles fra den kinesiske siden. Mattilsynet har inntrykk av at kinesiske myndigheter allerede nå krever at hele produksjonskjeden skal være listeført før eksport, men dette er ikke bekreftet. Mattilsynet har bedt om avklaring på dette fra kinesiske myndigheter, skriver Mattilsynet.

Dette kravet er rettet mot flere land enn Norge.

– Det er svært viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina dersom de velger å eksportere til Kina nå. Det kan være risikabelt per dags dato å eksportere sjømat fra fiskebåter, fraktebåter og frittstående lager som ikke er registrert i Kina, presiserer Mattilsynet.

Nye krav til helsesertifikatet og listeføringen

Mattilsynet jobber med å oppdatere listeføringen i skjematjenestene, men har foreløpig ikke fullstendig oversikt over alle kravene og fristene for når disse inntrer. Så langt kan Mattilsynet konstatere følgende:

Nye krav til helsesertifikatet:

  • Alle oppdrettslokaliteter, fiskebåter, frittstående fryselager og båter som frakter uemballert fisk skal oppgis i sertifikatet
  • Krav om at emballasje og transportmidlet desinfiseres for å forhindre covid-19

Mattilsynet og næringsorganisasjonene vurderer hvordan kravet om desinfeksjon skal håndteres. Mattilsynet har sendt brev til Kina der det forklares hvilke praktiske utfordringer kravet om desinfeksjon medfører, spesielt ved flyfrakt av fersk laks.

Nye krav til listeføringen:

  • Alle fiskebåter, frittstående fryselager og båter som frakter uemballert fisk skal listeføres
  • Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter

Mattilsynet opplyser videre at hele produksjonskjeden skal oppgis i sertifikatet, og at alle virksomhetene i produksjonskjeden (bortsett fra oppdrettslokaliteter), må være listeført i Kina før eksport. Dette medfører også at det ikke kan eksporteres sjømat som er landet i Norge fra båter fra andre land (for eksempel Russland eller Storbritannia) til Kina, med mindre disse båtene er listeført av deres respektive flaggstat.

Les mer på Mattilsynets nettsider om eksport av fisk og sjømat til Kina