Ny mateksportforskrift skal gi forenkling for sjømatnæringen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som gjelder all norsk mat.

Dette skal gjøre det lettere for sjømatnæringen å få oversikt over hvilke regler man skal forholde seg til ved eksport av all sjømat, samt bidra til et mer forutsigbart system for produsenter og eksportører i næringen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en helt ny mateksportforskrift. Forskriften samler krav og retningslinjer for eksport av mat på en plass, og vil bidra til effektivisering av Mattilsynets arbeid med eksportsertifikater, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Den nye forskriften har formalisert all praksis og regler knyttet til eksportsertifikater, og samlet dem til én forskrift. Dette betyr at når et vareparti med sjømat skal eksporteres til land utenfor EØS, må varene følges av en rekke dokumenter – blant annet gjelder det eksportsertifikat for sjømat. Gjennom dette bekrefter Mattilsynet at varene som eksporteres er trygge, og i samsvar med importlandets krav.

– Dette er en viktig forskrift da Norge er en av verdens største eksportører av sjømat. Det vil være med på å forenkle hverdagen til produsenter og eksportører, og gi de en bedre oversikt over hvilke krav og prosesser som gjelder, sier Ingebrigtsen.

De fleste sertifikatene som Mattilsynet utsteder, gjelder eksport av sjømat.

– Derfor blir denne forskriften spesielt viktig for både Mattilsynet og sjømatnæringen, slik at det finnes klare og tilgjengelige regler som regulerer sertifikatutstedelsen. Et slikt nasjonalt regelverk er med på å tydeliggjøre hvilket ansvar som ligger hos produsenter og hos eksportører i forbindelse med eksport til land utenfor EØS, heter det videre i meldingen.

Forskriften trer i kraft 15. juli 2020

Mateksportforskriften er en helt ny forskrift, som trer i kraft 15. juli 2020. Forskriften er en del av Mattilsynets arbeid om å effektivisere og regulere utstedelsen av eksportsertifikater.

Mateksportforskriften gjelder for eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS. Forskriften gir bestemmelser for både eksportører og produsenter ved eksport.

Forskriften er utarbeidet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften var på høring i perioden 29. mai - 1. oktober 2019, og innspill fra næringen skal ha blitt sikret gjennom flere innspillsmøter.