Norge, EU og Færøyene har inngått en samarbeidsavtale om kontrolltiltak for fiske av makrell, sild, kolmule og hestmakrell i Nordøst-Atlanteren.

Norge og EU er blitt enige om en rekekvote for Skagerrak og Nordsjøen som utgjør en økning på 42 prosent sammenlignet med fjoråret.

Organisasjonen Fiskebåt peikar på at fleire av dei momenta Riksrevisjonen nemner, har vore ønska politikk frå regjering og Storting.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil vurdere om det bør innføres tiltak for å begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten.

Er du mellom 12 og 25 år kan du no få deg sommarjobb som fiskar under ungdomsfiskeordninga 2020.
Last flere