NFD har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020.

En ny sertifiseringsordning tar opp konkurransen med MSC om sertifisering av bærekraft.
Last flere