Smyril Line og DFDS får 44,4 mill. i støtte til nye transporttilbud

Lossing av gods. Illustrasjonsfoto: Kystverket

Redere innenfor EØS kan søke om tilskudd til etablering av nye transporttilbud, og nå er årets tildeling avgjort. Smyril Line Cargo Aps og DFDS Logistics AS har fått tilsagn om til sammen 44,4 millioner kroner.

Kystverket har siden 2017 forvaltet tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området.

‒ I år fikk vi relativt få, men gode søknader. Av de tre søknadene vi mottok var det prosjektene fra DFDS og Smyril Line som oppfylte alle kriteriene, opplyser avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket i en pressemelding.

‒ DFDS Logistics AS får tilskudd til etablering av et nytt rutetilbud mellom Oslo og Hirtshals. Det danske selskapet Smyril Line Cargo Aps får tilskudd til drift av et sjøbasert alternativ for fremføring av at fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

Ny godsrute mellom Oslo og Hirtshals

DFDS Logistics AS tildeles 8 millioner kroner i støtte til prosjektet «Fra vei til sjø» og etablering av en ny ro-ro rute mellom Oslo og Hirtshals. En ren ro-ro transport muliggjør lasting og lossing ved at lasten kjører på egne hjul og trekkes av en terminaltraktor, uten bruk av sjåfører om bord.

DFDS er en stor ro-ro operatør i Europa, og med ruten vil det være mulig å flytte betydelige godsmengder fra vei til sjø, samt avlaste tungtrafikken spesielt via Svinesund, men også via Langesund og Larvik inn til Oslo. DFDS har selv estimert at 700 000 tonn gods kan flyttes fra vei til sjø i løpet av støtteperioden.

Laks fra Midt-Norge til Europa

Smyril Line Cargo Aps tildeles 36,4 millioner kroner i støtte for å etablere et fast transporttilbud mellom Midt-Norge og Europa. Prosjektet «Lakseruta» innebærer at dagens pilotrute mellom Rørvik, Hitra og Europa, omgjøres til et ordinært transporttilbud fra 1. oktober 2021. Ambisjonen er å kunne øke regulariteten til to avganger per uke.

Kystverket skriver at nærmere 350 000 tonn fersk fisk, frukt og grønt anslås å kunne flyttes fra vei til sjø i løpet av støtteperioden. Også dette er en rute som trafikkeres med ro-ro-skip.

‒ Med begrenset tilgang på tilskuddsmidler er vi godt fornøyd med tildelingen, og ser frem til at de to prosjektene nå kan realiseres, avslutter Vartdal.