Åpner for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark

Laksefiske i sjø. Foto: Kristian B. Rian

Med en forskriftsendring etter føringer fra Klima- og miljødepartementet, åpner Miljødirektoratet for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021.

– Endringene innebærer at det åpnes for fiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021. Noen områder blir ikke berørt av endringsforskriften, og det vil der ikke være åpent for laksefiske med krokgarn i 2021. Områdene hvor det ikke åpnes er Tanafjorden og kommunene Berlevåg, Gamvik, Lebesby (nord for en linje fra Veidgamneset til Vardnesodden) og Nordkapp (nord for en linje fra Hjellneset til Flatvika).

Det skriver Miljødirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Endringene i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø, er en oppfølging av føringer gitt i brev fra Klima- og miljødepartementet, datert 28. mai 2021. Føringene kom som en følge av at Stortinget i et vedtak gjort 25. mai, ba regjeringen tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021.

Fisketiden i fjordregionene, med unntak av Karlebotn, blir de samme som i 2020. Fisketiden i den regionen som heter Kysten av Finnmark, samt Karlebotn, blir den samme som regionen Kysten av Finnmark hadde i 2020.