Kvamstø blir ny direktør for Havforskningsinstituttet

Avtroppende havforskningsdirektør Sissel Rogne gratulerer påtroppende, Nils Gunnar Kvamstø. Foto: Pauls S. Amundsen / Havforskningsinstituttet / UiB

Nils Gunnar Kvamstø (57) er utnevnt av Kongen i statsråd til direktør for Havforskningsinstituttet for en periode på seks år. Perioden kan forlenges én gang.

– Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter i arbeidet med å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av våre hav og kystområder. Med Nils Gunnar Kvamstø får vi en havforskningsdirektør som vil bidra til å utvikle instituttet videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Nils Gunnar Kvamstø er 57 år gammel. Kvamstø er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt. Han er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen, der han legger til rette for og initierer tverrfaglig marin forskning, og utvikler samarbeid innen forskning, formidling og utdanning med det marine aktørlandskapet både regionalt og nasjonalt. I perioden fra 2001 til 2019 var Kvamstø instituttleder ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Nåværende havforskningsdirektør, Sissel Rogne, som ønsket å fornye sitt eget åremål på seks år, gratulerer Kvamstø med stillingen.

– Mine gratulasjoner går til Nils Gunnar Kvamstø, og jeg ønsker han hell og lykke som havforskningsdirektør. Det har vært en reell konkurranse, som Nils Gunnar vant. Jeg er selvsagt skuffet over at det ikke ble meg, men det gledelige er at det er Nils Gunnar som overtar. Vi har samarbeidet utmerket, og jeg ser frem til å jobbe sammen med Nils Gunnar, sier Sissel Rogne til Havforskningsinstituttets nettsider.

Nils Gunnar Kvamstø tiltrer stillingen fra det tidspunktet Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.