Undertegnet historisk frihandelsavtale med Storbritannia

Næringsminister Iselin Nybø signerte frihandelsavtalen med Storbritannia i London 8. juli 2021. Foto: NFD

Næringsministeren undertegnet i frihandelsavtalen med Storbritannia i London i dag. Avtalen er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.

– Jeg er glad for å være i London for å undertegne frihandelsavtalen på vegne av Norge. Mange nordmenn har et nært forhold til Storbritannia, både i hverdagslivet og i næringslivet. Vi har jobbet på spreng for at det skal fortsette slik. Dagens undertegning er historisk og et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Gir forutsigbarhet for norske bedrifter og forbrukere

Frihandelsavtalen sikrer at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene. Norske industribedrifter får blant annet videreført tollfriheten som har vært inn til Storbritannia i mer enn 60 år. Norge har også oppnådd videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for enkelte viktige sjømatprodukter.

Avtalen ble sluttforhandlet i begynnelsen av juni i år.

Les også: Enighet om frihandelsavtale med Storbritannia

– Det har vært viktig å få på plass en avtale som skaper forutsigbarhet for næringslivet og sikrer frihet for den enkelte. Den sørger for at Norge fortsatt har muligheten til å opprettholde, og konkurrere om markedsandeler i ett av våre viktigste eksportmarkeder, samtidig som enkelte viktige rettigheter for forbrukerne blir ivaretatt, sier Nybø.

Frihandelsavtalen favner bredere enn frihandelsavtalene vi har gjennom EFTA-samarbeidet. Den inneholder blant annet egne kapitler om små og mellomstore bedrifter, yrkesgodkjenning og digital handel. Frihandelsavtalen etablerer et viktig rammeverk for å støtte opp under og videreutvikle et økonomisk samarbeid til en samlet verdi av over 500 milliarder kroner. Samhandelen, investeringene og næringssamarbeidet bidrar til økt verdiskaping, sysselsetting og innovasjon i Norge.

– Samtidig er det viktig å understreke at avtalen ikke fullt ut erstatter ut den tilknytningen vi hadde til Storbritannia gjennom EØS-avtalen. Vi mister den dynamiske utviklingen av felles regelverk som kjennetegner EØS-avtalen. Når det oppstår nye handelshindre i fremtiden, må vi løse dem i løpende dialog med Storbritannia, sier Nybø.

Møter næringslivet for å diskutere eksport

Siden brexit i 2016 har norske bedrifter med aktiviteter i Storbritannia, hatt en høyst usikker situasjon. Storbritannias uttreden av EU har hatt konsekvenser for Norge, norske borgere og norsk næringsliv. Regjeringen har nå fremforhandlet en historisk frihandelsavtale med Storbritannia, som gir forutsigbarhet og muligheter til å legge rammer for fremtidig samarbeid.

– Jeg ser frem til å møte representanter for norsk næringsliv i London, og diskutere hva frihandelsavtalen vil bety for dem. Nå som avtalen er på plass kan vi drøfte hvordan norske bedrifter best bør posisjonere seg for å utnytte potensialet for eksport til det britiske markedet, sier næringsministeren.

1. juli opprettet regjeringen en ny enhet for å fremme norsk eksport, Eksportstrategirådet, som skal bygge et sterkere samarbeid mellom statlige aktører og næringslivet om eksport. Dette skal de gjøre gjennom å tilrettelegge for at næringslivet og virkemiddelapparatet i fellesskap beslutter, finansierer og gjennomfører noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger i markeder hvor norsk næringsliv har særlige konkurransefortrinn.

Næringsministeren skal ha bilaterale møter med britiske motparter. Hun møter blant annet den britiske ministeren for næringsliv, energi og industriell strategi, Kwasi Kwarteng.

Olje, gass, metaller og sjømat, utgjør de største andelene av norsk eksport til Storbritannia.