KRONIKK: Vern eller ikke vern - det vanskelige politiske og personlige valget, skriver Håvard Y Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i denne kronikken.

KRONIKK: Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) deler bekymringen for den Norske villaksen med andre interesseorganisasjoner.

Debatt: De seneste dagene har det fra flere hold vært etterlyst dramatiske strakstiltak mot lakselus. Senterpartiet vil påpeke at viktige verktøy mot lakselus allerede er på plass.

Kronikk: Oppdrettsnæringen bør ikke få vokse før den kan håndtere miljøproblemene den skaper, skriver fagrådgiver Marius Dalen i Bellona i denne kronikken.

Kronikk: Kan målsettingen om økt lønnsomhet i fiskerinæringen, gå hånd i hånd med ønsket om mer mat til verden?

I Norge mener mange at en lakse-pandemi, slik vi ser den i Chile, ikke er en reell trussel. Men hvor sikre er vi egentlig på det, spør fagsjef Svein Reppe i NSL i denne kronikken.

Kronikk: Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) årlige møte åpner i Madeira 22. juni. IWC og hele organisasjonens fremtid står på spill.
Last flere